La nostra empresa Divisegur realitza l’estudi i desenvolupament de solucions personalitzades per la producció amb el objectiu de reduir els temps. En Divisegur estudiem pas a pas el procés productiu de els nostres clients per aportar la millor solució i garantir el estalvi de temps, així com la satisfacció en la solució escollida.

 Els enginyers i especialistes de la nostres empresa s’encarreguen d’aconseguir els objectius, gracies als medis tècnics mes avançats , d’aplicar els coneixements del procés per la fabricació d’útils i maquinaria a mida.

A la vegada, fabriquem sobre plànols i especificacions del client amb la mes alta qualitat i precisió, assessorant al client des de la labor de desenvolupament fins la consecució del projecte gracies a la nostra experiència en el sector.