L’empresa DIVISEGUR, per medi del seu departament tècnic especialitzat, dissenya i fabrica punts d’ancoratges per treballs d’altura homologats segons la normativa EN 795:2012 A, CEN-TS 16415:2013 y EN 50308:2004 relatives a mesures de protecció en aerogeneradors.

Aquets punts d’ancoratge son uns del mes complets del mercat, permetent ancorar a dos usuaris a la vegada i per medis de mosquetons de gran obertura.

El punt d’ancoratge DIVISEGUR ha sigut testat en els mes rigorosos assajos de carga estàtics i dinàmics, així com de resistència als agents climàtics i la corrosió.

El punt d’ancoratge DIVISEGUR pot ser fixat permanentment a un edifici o estructura.

Aquesta peça te addicionalment, en el àmbit de rescat, la funció de poder ancorar sistemes per la baixada lenta de emergència. A la vegada, DIVISEGUR ofereix solucions d’estanqueïtat a mida, de manera que no es pugui crear cap tipus de degradació mitjançant agents externs i que la vida útil del producte sigui màxima.

La nostra empresa DIVISEGUR ofereix el servei d’instal·lació, formació i especialització en aquest tipus exclusiu de treball de instal·lació de punts d’ancoratge, els grups d’intervenció es desplaçaran tant a la planta de fabricació, com a peu d’obra per la seva instal·lació.

La nostra empresa realitza la instal·lació de les línies de vida i ancoratges homologats així com la certificació de la instal·lació.