Serveis a renovables

Fabricació de peces, utillatge, equips de transport i manteniment

Especialistes en fabricació i mantenimient a nivell global

Competitivitat capdavantera a nivell global en disseny i fabricació d’equips per a transport, fabricació de peces i el manteniment en aerogeneradors.

Offshore

Fabricació d’estructures per a parcs eòlics marins

Equip. transport i utillatge

Disseny i fabricació d’utillatge d’elevació, transport i fabricació

Mantenimient

Manteniment preventiu i correctiu d’aerogeneradors i utillatge de transport

Punts d’ancoratge

Per a dues persones i per mosquetons de gran obertura. certificats EN795