Divisegur Instalacions en plataformes eòliques marines

Divisegur installacions en plataformes eòliques marines

En determinades installacions i estructures, la seguretat i la qualitat dels components és crucial i en DIVISEGUR comptem amb l’experiència i el saber fer necessari per a realitzar instal·lacions que patiran la més gran de les exigències en el seu ús com la que apareix en aquesta plataforma eòlica enmig del mar.

Per tal de garantir i mostrar que estem a l’alçada i que no deixem res a l’atzar comptem amb IWE (International Welding Enginer) un servei d’enginyeria de soldadura internacional, cosa que poques empreses del sector tenen, que garanteix que els nostres acabats reuneixen les més altes exigències dels clients internacionals. Només els millors treballen amb els millors i en les instal·lacions més exigents els millors confien en DIVISEGUR.